• Zápis 2023

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis 2023.

  Dnes sa v našej školičke uskutočnil zápis. Školičku návštívili budúci prváci, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme! Svoj veľký deň zvládli výborne, a aj napriek prvotnej neistote ukázali svoju šikovnosť a pripravenosť na školu. Zahrali sme sa, zarecitovali aj zaspievali, ukázali, čo už vieme  - a čo nevieme, to dobehneme ;)

 • Hviezdoslavov Kubín 2023

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín 2023.

  Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína, súťaže umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy. Tento rok sa školské kolo uskutočnilo v knižnici. Do školského kola sa tento rok zapojilo menej žiakov, súťažili v 3 kategóriách. Porota v zložení p. učiteliek,  si z úst recitátorov vypočula pekné prednesy aj zábavné ukážky. Ťažkú úlohu rozhodnúť a vybrať tých najlepších im nakoniec uľahčil počet súťažiacich,a preto sa ocenenia dočkalo viac žiakov ;)

 • Návšteva Mestskej knižnice Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove

     Dnešné dopoludnie strávili naši žiaci v Mestskej knižnici Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove. V prvom rade ďakujeme milým knihovníčkam za prijatie a príjemné zoznámenie sa s knižnicou, jej funkciou i knižničným/výpožičným poriadkom.

     Taktiež za skvelý výber veselého príbehu o chameleónovi z knihy Zverinec na siedmom poschodí od Petra Gajdošíka, ktorý si naši žiaci vypočuli. Verím, že vďaka príbehu nikdy nezabudnú na úžasnú schopnosť chameleónov ;).

     Dúfam, že sa dnes zrodila aspoň jedna láska ku knihe a žiaci dostanú chuť čítať a tak zažívať neuveriteľné dobrodružstvá možno aj v priestoroch knižnice, či s dobrou knihou vo vlastnej izbe. Hurá do čítania!

 • Jarné upratovanie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarné upratovanie.

 • DEŇ DOWNOVHO SNDRÓMU

  21. marec - Byť iný je SUPER!

  21. marec SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU aj v našej školičke....a s ním už tradičná ponožková výzva, do ktorej sme sa radi a opäť zapojili. Dve odlišné ponožky dnes znamenali odlišnosť, a zároveň ukázali aj to, že byť iným je vlastne fajn! Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.​​​​​​​#PonozkovaVyzva.  https://downovsyndrom.sk/v16/ponozkova%20vyzva

 • Jarné upratovanie

  …keď vidíš odpad vo svojom okolí a prírode – nemá tam čo robiť! Áno, v prvom rade treba predchádzať jeho vzniku, ale čo už s tým, ktorý je všade naokolo? – KOCKY sú hodené.

  Vyjdi preto z DOMČEKA spolu s kamarátmi a spravte niečo preto, aby sme si tu vytvorili krajšie prostredie!

  Zapoj sa spolu s nami do Jarného upratovania v Uzovských Pekľanoch - dňa 31.3.2023 od 9:00 hod.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  RV - chorobnosť

  Vážení rodičia!

  V dôsledku enormne vysokého počtu chýbajúcich chorých žiakov (66%) Vám oznamujeme, že po porade s RÚVZ a oznámení zriaďovateľovi riaditeľka školy vyhlásila na deň 3.3.2023 riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách, teda 13.3.2023. ĎAKUJEME!

 • Zápis 2023

 • Rajo-oznam

 • Obmedzenie prevádzky

  Vážení rodičia!

  Vzhľadom k tomu, že v piatok, 10.02.2023, bude obmedzená prevádzka el. energie od 12:00 hod., ŠKD nebude popoludní v prevádzke, žiaci teda po obede odídu domov!

  Dopoludňajší program - KARNEVAL, bude prebiehať bez obmedzení. Aktivity sa ukončia o 11:00 hod. nástupom na obed.

  ĎAKUJEME za pochopenie!

 • Karneval

 • KORČUĽKOVO 2023

  Aj tento rok sme vymenili topánky za korčule a zažili 3 dni netradičnej telesnej a športovej výchovy. Boli to 3 dni plné zábavy, smiechu, pádov, ale i úspechov a radosti z prekonaného strachu!

 • Učíme s hardvérom

  Učíme s hardvérom

     Už dlhší čas na našej škole využívame základy programovania. V začiatkoch to boli rôzne programy (Baltík, či programovanie pohybu rôznych postavičiek). Neskôr sme do vyučovania zapájali programovateľné včeličky (Bee-bot). V minulom školskom roku sa naši žiaci začali venovať blokovému programovaniu (GalaxyCodr, Scratch, Code.org).

       V tomto školskom roku sme trošku pridali :)) a snažíme sa pridať aj hardvér, aby to nezostalo len v teoretickej rovine. Žiakom sa v rámci záujmového útvaru zatiaľ podarilo zostaviť dva roboty LEGO, s ktorými sa začínajú zoznamovať.

       Dnes sme pridali mikro:bit a deti si skúsili najprv v simulátore svoj prvý jednoduchý program. Keď zistili, že je všetko podľa ich predstáv, zapojili mikrobity a svoje programy nahrali. Už teraz sa tešíme na ďalšie možnosti, skúsenosti, hry, spoluprácu, nápady, či možnosti, ktoré nám mikrobity a práca s nimi prinesú.

       Aby sme využili potenciál týchto skvelých zariadení, zaradíme ich do bežných hodín informatiky a verím, že časom nájdu svoje miesto aj v rámci iných hodín. Prostredníctvom skúseností zopár žiakov, vidím využiteľnosť v matematike, na hodinách hudobnej výchovy, či slovenskom jazyku. Potenciál na to jednoznačne BBC mikrobit má ;)

  Ďakujeme za  možnosť zúčastniť sa projektu: Učíme s hardvérom a Holandskej obchodnej komore 

  viac informácii tu: 

 • Vianočno-novoročné vystúpenie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočno-novoročné vystúpenie.

 • Školská jedáleň pri MŠ Uzovské Pekľany oznamuje

  Oznamujem rodičom stravníkov, že od 01.02.2023 sa mení  výška stravného na 1,30€ + 1€ réžia. K nahliadnutiu máte nové finančné pásma. Za pochopenie ďakujem.

  V Uzovských Pekľanoch dňa 17.01.2023              Monika Strelcová, vedúca ŠJ

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Srdečne Vás pozývame na naše vianočno-novoročné vystúpenie v stredu, 18.1.2023 ,o 15.30 v našej školičke. 

  Tešíme sa na Vás! Vaše detičky ;)

 • Wocabee 2022

  Pripraviť sa! Pozor! Štart! 19.10.2022 začíname jazykový šampionát. Podpor svojich spolužiakov a reprezentuj školu ako najlepšie vieš, každý deň od 19.10.2022 do 28.10.2022 zarábaj wocapoints a VYHRAJ :)

  ŠAMPIONÁT

 • Do školy na bicykli "2022"

  Nechajte auto doma, do školy sa predsa dostanete v pohode aj na bajku, či kolobke ;) 

  Od 17.10 do 28.10. 2022 vyraz každý deň do školy na bicykli alebo kolobežke a zapoj sa tak s nami do súťaže.

  Viac info tu: DO ŠKOLY NA BICYKLI

 • Spoznávame včely a včelárstvo

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame včely a včelárstvo.

 • PRVÝ ŠKOLSKÝ TÝŽDEŇ - organizácia

  Vážení rodičia, v týždni od 5. do 9.9.2022 nás čaká niekoľko dôležitých čiností pre zabezpečenie šl. roka 2022/2023. Prosím, venujte mu pozornosť!

  5.9.2022 - slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 - školský dvor, krátke stretnutie rodičov, preberanie potvrdení, podpisovanie inf. súhlasov, prihlášok do ŠJ, ŠKD, kandidátky do RŠ za rodičov....Prosím, nezabudnite si mobilný telefón! Žiak pri nástupe odovzdá (resp. rodič ráno vypíše) tlačivo o bezpríznakovosti!

  6.9.2022 - triednicke vyučovanie - žiaci 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou (11:40 hod.), žiaci 3., 4. a vyšších ročníkov 5. vyučovacou hodinou - (12:30 hod.). Ak je žiak prihlásený do ŠKD - preberá si ho vychovávateľ/ka ŠKD, pokiaľ nie, odchádza domov. 

  7.9.2022-9.9.2022 - vyučovanie podľa rozvrhu. Pokiaľ to počasie dovolí, v jeden deň budú mať žiaci Cvičenie ochrany človeka a prírody - dostatočne v predstihu Vás budeme informovať. 

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/

  https://cloud5u.edupage.org/cloud?z%3A9sH9kkjVQbqgFxA%2BoDqOrjeW9nPEKpUp0NWMaxd1terDZCzl7j4N9GL4sfrkA0Qc

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Uzovské Pekľany
  Uzovské Pekľany 131
 • +421 51 459 4398

Fotogaléria