Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 30.12.2016 29.03.2017
Objednávka Objednávky_marec_2021 s DPH 01.03.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 31.03.2021
Objednávka objednávky_október s DPH 01.10.2020 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 30.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - &detské ihrisko Uzovské Pekľany s DPH 03.08.2020 Základná škola Uzovské Pekľany 03.08.2020
Objednávka Objednavky_november s DPH 30.11.2020 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 30.11.2020
Zmluva 42_2020 Zmluva - Školy pre budúcnosť 1 500,00 s DPH 21.12.2020 Nadácia Orange Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 28.12.2020
Faktúra Faktúry_december s DPH 31.12.2020 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 31.12.2020
Objednávka Objednávky_december s DPH 31.12.2020 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 31.12.2020
Objednávka objednavky_január_2021 s DPH 29.01.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 29.01.2021
Zmluva Zmluva_GDPR s DPH 22.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 23.02.2021
Zmluva Zmluva_GDPR_protispolocenska_cinnost s DPH 22.02.2021 osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 08.03.2021
Objednávka Objednávky_február_2021 s DPH 26.02.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 26.02.2021
Faktúra Faktúry_marec_2021 s DPH 31.03.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 01.05.2021
Objednávka Objednavky_september s DPH 30.09.2020 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 30.09.2020
Zmluva Zmluva o dodávke pramenitej vody a nájme dispenzora s DPH 05.05.2021 Minerálne vody a.s. Prešov Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 10.05.2021
Objednávka objednávky_apríl_2021 s DPH 01.04.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 30.04.2021
Zmluva Zamestnávateľská zmluva DDS s DPH 21.05.2021 DDS Tatrabanky, a.s. Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 25.05.2021
Zmluva ZK01/UK/10/04/038 Zmluva o poskytovaní služieb - Komenský s DPH 03.06.2021 Komenský, s.r.o. Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 08.06.2021
Objednávka 05_2021 objednavky_máj_2021 s DPH 31.05.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 31.05.2021
Faktúra 05_2021 Faktúry_máj_2021 s DPH 31.05.2021 Základná škola Uzovské Pekľany PaedDr. Mária Pekárová riaditeľka školy 31.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/245

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Uzovské Pekľany
    Uzovské Pekľany 131
  • +421 51 459 4398

Fotogaléria