Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs.uzovskepeklany@centrum.sk alebo +421 51 459 4398 alebo Kontakt

 
Pozícia:

školský logopéd   Mám záujem

Úväzok:pracovný pomer na dobu určitú, čiastočný pracovný úväzok
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR ):
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Ďalšie požiadavky:
• komunikatívnosť, samostatnosť, odbornosť, trpezlivosť
- absolvent alebo študent logopédie

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 31. augusta 2022.
Adresa školy:
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
082 63 Jarovnice
Kontakt:
• tel.: +421 51 4594398
• e-mail: zs.uzovskepeklany@centrum.sk
 

 
Pozícia:

Vychovávateľ v ŠKD   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. Uprednostníme uchádzača s ukončenou strednou pedagogickou školou v odbore vychovávateľstvo alebo uchádzača s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore vychovávateľstvo.

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 19. augusta 2022.
Adresa školy:
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
082 63 Jarovnice
Kontakt:
• tel.: +421 51 4594398
• e-mail: zs.uzovskepeklany@centrum.sk
 

 
Pozícia:

Pedagogický asistent    Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. Uprednostníme uchádzača s ukončenou primárnou alebo špeciálnou pedagogikou.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 19. augusta 2022.
Adresa školy:
Základná škola Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 131
082 63 Jarovnice
Kontakt:
• tel.: +421 51 4594398
• e-mail: zs.uzovskepeklany@centrum.sk
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Uzovské Pekľany
    Uzovské Pekľany 131
  • +421 51 459 4398

Fotogaléria