Projekty

Výzva predsedu PSK

Výzva predsedu PSK

4. Detské olympijské hry neplnoorganizovaných škôl v Uzovských Pekľanoch

Kompenzácia poplatku v ŠKD

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2

Cieľom výzvy bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude v tomto kole výzvy podporených 202 základných škôl, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej sume 703 350 €. Táto výzva pozitívne ovplyvní celkovo 4 689 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

Viac informácií tu: Kompenzácia v SKD

Učíme s HardvéromUčíme s Hardvérom

Tento rok sme prvý krát skúsili pracovať s micro:bit-om. Žiaci si v rámci vyučovania informatiky a záujmových činností vyskúšali niektoré aktivity, ktoré boli k dispozícii v rámci školenia Učíme s hardvérom. Vďaka podpore od Holandskej obchodnej komory, mal každý zapojený žiak prístup k mikro:bitu.

Čo ja viem

Čo ja viem

Vybudovanie záhrady vďaka podpore Fondu Máme radi východ
Karpatskej nadácie a spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia“

Dostavba detského ihriska

Dostavba detského ihriska

Dostavba detského ihriska pri ZŠ Uzovské Pekľany

E-školy pre budúcnosť

E-školy pre budúcnosť

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange

Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Uzovské Pekľany

Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Uzovské Pekľany

Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Uzovské Pekľany

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Uzovské Pekľany

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Uzovské Pekľany

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Uzovské Pekľany

Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Uzovské Pekľany
    Uzovské Pekľany 131
  • +421 51 459 4398

Fotogaléria